Thẻ: từng bước

Hướng Dẫn Từng Bước Về Cách Thức Hoạt Động Của Công Việc Tuyển Dụng Ở Hà Nội

Các công ty tuyển dụng nhân sự tìm việc làm ở thi trường việc làm Hà Nội như thế nào? Tuyển dụng, từ quan điểm của người nộp đơn tìm việc làm, bao gồm một vài bước. Từ thời điểm bạn nộp đơn tìm việc làm cho đến khi bạn chấp nhận một lời mời làm việc ở thị trường việc làm Hà Nội, bạn sẽ trải qua một loạt các bước của quá trình tuyển dụng để hoàn tất lên làm nhân viên mới. Dưới đây là thông tin về từng bước trong quy trình tuyển dụng, bao gồm đơn xin việc, phỏng vấn, kiểm tra việc làm, kiểm tra lý lịch và cung cấp công việc cùng với các mẹo và lời khuyên về từng bước trong quy trình tuyển dụng.
Đơn xin việc

Là bước đầu tiên trong quá trình tuyển dụng, tất nhiên, để ứng tuyể cho công việc và để có sự cạnh tranh cho công việc mà bạn quan tâm. Tùy thuộc vào tổ chức và công việc, bạn có thể đăng ký trực tuyến, gửi email sơ yếu lý lịch và thư xin việc hoặc nộp đơn trực tiếp. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để đăng ký một công việc, bao gồm cách đăng ký làm việc trực tuyến, cách điền đơn xin việc, cách viết thư xin việc, và lời khuyên để xin việc.

Hệ thống theo dõi người nộp đơn

Một khi bạn đã nộp đơn tìm việc làm ở thị trường việc làm Hà Nội, hệ thống theo dõi người nộp đơn được sử dụng bởi nhiều nhà tuyển dụng để xử lý các ứng dụng công việc và quản lý quá trình tuyển dụng.Hệ thống theo dõi người nộp đơn cung cấp một cách tự động cho các công ty để quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ việc nhận đơn đăng ký đến thuê nhân viên. Các hệ thống máy tính này cũng sàng lọc các ứng dụng để giúp các nhà tuyển dụng xác định ứng viên nào họ sẽ phỏng vấn một công việc.

Đánh giá tài năng của người nộp đơn Một số công ty kiểm tra người nộp đơn xin việc làm để xác định xem ứng cử viên có phù hợp với công việc mà họ đang tuyển dụng hay không. Các công ty tiến hành kiểm tra trước khi làm việc (đánh giá tài năng) đang tìm kiếm các ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của họ.

Quá trinh phỏng vấn

Quá trình phỏng vấn bao gồm phỏng vấn sàng lọc sau đó phỏng vấn trực tiếp, rồi phỏng vấn thêm một hoặc hai vòng nữa tùy công ty. Dưới đây là các mẹo để bạn xử lý từng loại phỏng vấn.

Theo dõi sau phỏng vấn

Đặc biệt là khi bạn đã trải qua nhiều cuộc phỏng vấn, điều quan trọng là phải theo dõi sau mỗi bước trong quá trình phỏng vấn. Trong thực tế, điều quan trọng nhất bạn có thể làm là theo dõi và nhắc lại sự quan tâm của bạn về vị trí và cảm ơn người phỏng vấn đã dành thời gian để gặp bạn. Cho dù đó là email hay cuộc gọi điện thoại, nhắc lại sự quan tâm của bạn về vị trí và công ty luôn là ý tưởng hay.

Thử nghiệm ma túy Có một số loại xét nghiệm ma túy mà ứng cử viên cho việc làm có thể được yêu cầu thực hiện. Các loại xét nghiệm ma túy cho thấy sự hiện diện của ma túy hoặc rượu bao gồm kiểm tra nước tiểu, kiểm tra tóc hoặc thử nghiệm rượu, kiểm tra  nước bọt, và kiểm tra mồ hôi.

Kiểm tra lý lịchBạn có thể nhận được một đội ngũ cung cấp công việc trên một kiểm tra lý lịch và / hoặc kiểm tra tín dụng. Hoặc, có thể tiến hành kiểm tra lý lịch trước khi một công ty cung cấp việc làm. Những gì công ty kiểm tra được trong quá trình kiểm tra lý lịch có thể dẫn đến việc bạn không nhận được lời mời làm việc hoặc lời mời làm việc bị rút lại. 

Kiểm tra tín dụng Các công ty đang chạy kiểm tra tín dụng đối với người xin việc thường xuyên hơn và đang sử dụng thông tin tín dụng đó như là một phần của quy trình khi đưa ra quyết định tuyển dụng. Báo cáo tín dụng việc làm bao gồm việc xác định thông tin, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ trước và số an sinh xã hội. Việc kiểm tra tín dụng cũng cho thấy các khoản nợ bạn đã phát sinh trong lịch sử thanh toán của bạn, bao gồm cả các khoản thanh toán trễ. Hãy ghi nhớ rằng một số quận và thành phố đã quy định việc sử dụng các báo cáo tín dụng và đặt những hạn chế về cách thông tin có thể được sử dụng bởi các nhà tuyển dụng. Tại một số thời điểm trong quá trình tìm việc, một nhà tuyển dụng tiềm năng sẽ yêu cầu tài liệu tham khảo. Thông thường, nó sẽ được khi công ty nghiêm túc quan tâm đến bạn như là một ứng viên tiềm năng.Điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp một danh sách các tài liệu tham khảo việc làm, những người có thể chứng thực các kỹ năng và bằng cấp mà bạn có cho công việc bạn đang nộp đơn xin.

Độ dài của quá trình tuyển dụng  Quá trình tuyển dụng kéo dài bao lâu? Mất bao nhiêu thời gian từ khi bạn nộp đơn xin khi bạn (hy vọng) có được một lời mời làm việc, hoặc tìm ra bạn sẽ không nhận được công việc?Thông thường bạn có thể được liên lạc ngay lập tức, phỏng vấn gần như ngay lập tức và nhận được lời mời làm việc nhanh chóng. Trong các trường hợp khác, quá trình tuyển dụng có thể kéo dài và tốn thời gian.

Lời mời làm việc

Khi bạn đã thực hiện nó thông qua quá trình tuyển dụng đầy thử thách, bước cuối cùng sẽ là một lời mời làm việc. Trước khi bạn chấp nhận, điều quan trọng là phải đánh giá thu nhập và phúc lợi, hãy cân nhắc xem bạn có muốn phản đối hoặc thương lượng lương, và sau đó chấp nhận (hoặc từ chối) đề nghị việc làm.

Hoàn tất thủ tục giấy tờ

Bước cuối cùng trong quá trình tuyển dụng là hoàn tất thủ tục giấy tờ, bạn sẽ cần phải tham gia với tư cách là nhân viên của công ty. Các mẫu đơn bạn sẽ cần phải hoàn thành bao gồm cam kết đủ điều kiện để làm việc, các hình thức khấu trừ thuế, và giấy tờ công ty cụ thể.